WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 27 - Literární novinky

Tiráž k č. 27


Redakce LitENekLiterární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník IV., č. 1 (27)
Vychází zhruba 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Karolína Demelová (šéfredaktorka, kulturní rubrika), Marek Dobrý (rozhovor, fejeton), Veronika Kloboučková (téma), Kristýna Horáčková (recenze), Ina Marešová (publicistika), Stefan Segi (studentská studie), Barbora Klimtová (korektorka), Vilma Manová (korektorka), Zuzana Hajíčková (tajemnice), Markéta Holanová, Kateřina Lundáková, Helena Sellnerová, Ema Stašová, Lucie Břinková, Marie Iljašenková, Petra Halbichová.
Výtvarná podoba časopisu vzniká ve spolupráci s Ateliérem Tvorby písma a typografie VŠUP, Praha
Grafická úprava, sazba: Martina Nováková
Toto číslo LitENek vyšlo 20. 11. 2007 s podporou Studentské rady FF UK.


All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222


(31. 10. 2007, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2007
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2024