WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 22 (2/2006-07) - Literární novinky

Tiráž k č. 22 (2/2006-07)


RedakceRedakce
Literární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník III, č. 2 (22)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Šéfredaktor: Milan Souček. Editor: Jan Hron. Jazykové redaktorky: Dominika Pospíšilová, Kateřina Kozmová. Tajemnice: Zuzana Hajíčková. Redaktoři: Mariana Bernasová, Lucie Břinková, Anna Holmanová, Jana Kácovská, Monika Krajčovičová, Helena Sellnerová.
Toto číslo LitENek vyšlo 30. 11. 2006.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(22. 11. 2006, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2006
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1776