WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Tiráž k č. 21 (1/2006-07) - Literární novinky

Tiráž k č. 21 (1/2006-07)


RedakceLiterární novinky. Občasník pro kulturní publicistiku
Ročník III, č. 1 (21)
Vychází 6x ročně při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha
Internetové vydání LitENek: http://litenky.ff.cuni.cz
Majoritní vydavatel LitENek: Pavel Janáček
Sídlo a korespondenční adresa:
LitENky, ÚČLLV FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 E-mail LitENek: litenky@centrum.cz
Redakce LitENek: Mariana Bernasová, Lucie Břinková, Zuzana Hajíčková, Anna Holmanová, Jan Hron, Jana Kácovská, Monika Krajčovičová, Dominika Pospíšilová, Helena Sellnerová, Milan Souček
Toto číslo LitENek vyšlo 30. 10. 2006.
All rights reserved Reg. č. MK ČR E 15222

(4. 11. 2006, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2006
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1727