WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Vyprávění o Praze - Literární novinky

Vyprávění o Praze

Od Libuše přes Rudolfa II. až k Faustovi
Darina JíchováSběratel pověstí Vladimír Hulpach má na svém kontě celou edici věnovanou bájím České republiky, naposledy se zaměřil na naše tajemné hlavní město. Nakladatelství Libri vydalo jubilejní desátou knihu z autorovy řady Báje a pověsti, nyní pod názvem Báje, legendy a pověsti Staré Prahy.
Pověst je definována jako útvar lidové slovesnosti s pohádkovými prvky, v Hulpachově podání lze dále nalézt i prvky ryze historicky odborné, detektivní či romantické. Kniha obsahuje devadesát pověstí, které jsou rozděleny do tří období – doba nejstarší, střední a nová. Hulpachovi se tedy podařilo popsat jak bájnou Krokovu Prahu, tak i Prahu 20. století.
Kromě nejznámějších pověstí se zde objevují i některé dosud nepublikované, jež objevil ve starých pražských análech. Příběhy jsou krátké a čtivé. Autor vždy zachovává hlavní děj legendy, nicméně do každé z nich přidává svůj vlastní komentář, takže se čtenář například dozví, že krásná Šárka z pověsti Dívčí válka by si zasloužila titul Miss. Některé báje rozšiřuje o další poznatky, které nalezl při svých pátráních v archivech.
Hulpach se opírá o známá fakta, vychází ze povědomých kronik či předchozích zpracování pověstí a snaží se držet na uzdě svou fantazii. Rozlet každopádně dopřává jazyku, jeho čeština je bohatá, plná synonym, rozvitých přívlastků a historismů. Právě kvůli nim je kniha opatřená i slovníkem méně obvyklých výrazů. Autor si pohrál i se stylem, podařilo se mu malý prostor zaplnit vším, co by měla báje mít, a přidat k tomu i něco navíc. Příběhy jsou doplněny ilustracemi Václava Kabáta.
Kniha je vhodná pro všechny generace. Zvědavci mají možnost vydat se po stopách historie a projít si všechna místa, o kterých autor píše. Na své si přijdou i náročnější čtenáři, ti zde mají možnost srovnání třeba Hulpachovy pověsti Loreta s Hradčanskou pověstí Jana Nerudy O Loretánských zvoncích.
Darina JíchováHulpach, Vladimír: Báje, legendy a pověsti staré Prahy. Praha: Libri 2010, 312 stran.


Vladimír Hulpach: Báje, legendy a pověsti Staré Prahy

Vladimír Hulpach: Báje, legendy a pověsti Staré Prahy (zvětšit)(6. 4. 2011, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2011
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-3036