WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Badatelé v Česku nevymřeli - Literární novinky

Badatelé v Česku nevymřeli

Ceny nakladatelství Academia byly uděleny 9. března
Eva MarkováCeny za odborné či populárně naučné knihy uděluje nakladatelství Academia už třetím rokem. Chce tak upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbornou literaturu, která vznikla na půdě Akademie věd či nakladatelství Academia. V devítičlenné porotě letos zasedli třeba Stanislav Komárek, Pavel Janoušek či František Houdek.
Budova Akademie věd na Národní třídě v Praze má zvláštního genia loci. Vysoké stropy, potemnělé chodby, podpatky cvakají na kamenném schodišti. Šla jsem na vyhlášení Cen nakladatelství Academia a nemohla se zbavit pocitu, že v těchto prostorách by musel zmoudřet i balvan… Schválně, které knihy budou oceněny?
Slavnostní ceremoniál moderoval ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět, celá akce tak měla spád a řád. Knihou roku 2010 se stala publikace Dějiny nové moderny, kterou sestavil tým literárních vědců vedený Vladimírem Papouškem. Ten převzal ocenění z rukou předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše, jenž chválil především ono pověstné „propojení formy s obsahem“, k němuž v této knize došlo a které vede například k možnosti číst jednotlivé části na přeskáčku. A navíc v ní můžete „v různých chvílích hledat různá poučení,“ podotkl Papoušek.
Dějiny nové moderny byly oceněny také v kategorii „Původní vědecká nebo populárně naučná práce“, cenu za nejlepší encyklopedickou publikací si odnesl Vladimír Just za knihu Divadlo v totalitním systému. Zvláštní Cenu poroty získala publikace Bohemia Docta, která mapuje vývoj české mimouniverzitní vědy.
Kromě tří zmíněných kategorií byla udělena také cena za nejlepší překlad vědecké, resp. populárně naučné publikace. Tu si odnesl Milan Váňa za překlad knihy Oswalda Spenglera Zánik Západu: Obrysy morfologie světových dějin. Cenu za výtvarné zpracování publikace získal Radek Mikuláš za fotografie v průvodci Ledové Čechy.
Příjemné dopoledne. Odcházela jsem s pocitem, že navzdory vnějším tlakům je (nejen) literárněvědné bádání v Česku stále na úrovni a má smysl.


Eva Marková
Dějiny nové moderny 1905-1923

Dějiny nové moderny 1905-1923 (zvětšit)

(16. 3. 2011, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2011
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-3003