WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Nejdelší tradice české literatury a slovesnosti - Literární novinky

Nejdelší tradice české literatury a slovesnosti

Historie barokního divadla v Evropě
Olga PavlováV roce 2009 v nakladatelství Pistorius & Olšanská vyšla dosud nepublikovaná rozsáhlá studie Václava Černého Barokní divadlo v Evropě.
Nejdelší tradice české literatury a slovesnosti

Nejdelší tradice české literatury a slovesnosti (zvětšit)

Publikace je v zásadě rozdělená do tři části, pro snadnou orientaci před každou rozsáhlejší kapitolou nejdeme její zvýrazněný obsah. V prvním dílu autor vymezuje zkoumané období vůči renesanci a analyzuje barokní drama jako představení bez pravidel, následně stanoví šest dramatických žánrů pro něj příznačných. Václav Černý popisuje barokní divadlo jako samostatný jev a v celé druhé části rozebírá jeho úlohu v různých evropských zemích - začíná Španělskem a literaturou západoevropských katolických národů, končí v Rusku a neopomine ani vůdčí osobnosti této epochy. Zde zdůrazňuje, že v textu neuvádí úplný seznam tehdejších literárních tvůrců a jejich děl, a to hlavně z důvodu její „univerzální umělecké hodnoty“, s výjimkou nekritického pohledu na domácí tvorbu. Zde autor popustil uzdu svému hnidopišství. Ve třetí části se Černý zabývá lidovým divadlem, kde odpovídá na otázku, co je v barokní lidové dramatice barokního. Naznačuje, že toto historické období bylo nejdelší tradicí české literatury a slovesnosti. Dozvídáme se, že slovo barokní nemá nic společného s historickou kulturní epochou a pro označení této doby se začalo používat na sklonku druhé poloviny 19. století.
Osobitý styl Václava Černého v některých místech byl přiblížen dnešnímu čtenáři, přesto neztratil své příznačné rysy. Ctitelé autorových děl pravděpodobně zažijí již známý pocit ztracenosti v moři uvedených informací a následně najdou duševní uspokojení v okamžiku, kdy všechna jména, období a směry začnou do sebe zapadat a vytvářet plný a krásně barevný historický obraz.
Redaktorský tým poctivě vyplnil svou práci a doplnil publikaci poznámkovým aparátem, který se však v některých případech jeví jako zbytečný. Mimo jiné se dozvídáme, že autor označením „analysta“, mínil: „skutečně analystu, tj. toho, kdo provádí analýzu“.


Olga Pavlova


Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě. Příbram: Pistorius & Olšanská 2009. 248 stran.


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 7, č. 2 (46), 15.12. 2010.
(8. 11. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2885