WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Zhnusení, šok, zmatení! - Literární novinky

Zhnusení, šok, zmatení!

Vezmou ti život, ale smrt ti za něj nedají
Šárka AdamovičováSpojení textu Sarah Kane, českého a španělského divadla a jazyka, audioprojekcí a apokalyptických zvuků přináší nevšední zážitek a slovy nepostihnutelnou divadelní katarzi.
Beze zbytku využité prostředí psychiatrické léčebny, incest, změna pohlaví, homosexualita, smrt, zvrhlost a krutost, ale i oddaná láska a touha – i takhle se dá charakterizovat inscenace Očištění/Depurados. Jak již dvojjazyčný název napovídá, hraje se současně v češtině i španělštině. Mohlo by se zdát že na úkor srozumitelnosti, ale opak je pravdou. Jistý nádech (ale skutečně pouze nádech: delší cizojazyčné pasáže jsou simultánně tlumočeny jakýmisi živými titulky, postavy promlouvají i „druhým“ jazykem, v dialozích se opakují klíčová slova oboujazyčně) neporozumění přidává textu další rozměr. Toto spojení považuji za velice přínosné i proto, že nutí herce vyjadřovat své myšlenky nejen slovem, ale i gesty, intonací a hlavně pohybem. Právě pohyb je nejvýmluvnější způsob komunikace na jevišti. Málem taneční pasáže divákovi berou dech a otevírají ústa v němém úžasu. Možná trochu zvrhlém úžasu.


Nihilistické vyznění naturalisticky tělesného příběhu je bohatě protkané lyrickými obrazy a patetickými gesty. Je vlastně výpovědí o lidské touze být milován a potřebován, o touze po odpuštění. Pojítkem všech snových obrazů je Tinker, šílený doktor, který si hraje s lidskými charaktery, přesvědčeními a hledá hranice jejich duše. Právě tento tvůrce příběhu se na konci přiznává, že vůbec není doktorem. Tato dvojsečnost postav je pro hru velice příznačná. Jednu postavu hrají dva herci, jiný je současně živý i mrtvý, další žena i muž, dva charaktery se setkávají ve shodných promluvách… Vše je skryté za závojem nedořečenosti a nejasnosti, přesto je všemu rozumět – metafora přece nemůže být chápána doslovně.


Hru Očištění můžete vidět jen v několika málo reprízách, určitě si některou z nich nenechte ujít.


Šárka Adamovičová


3. 5. 2010, Divadlo Disk, režie: V. Riedelbauchová, hrají: J. S. Armengol, N. C. Cerchi, V. Jelínek, M. Kern, R. G. Pieto, Z. Stavná, T. Tausingerová
(8. 5. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2791