WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Nostalgie, kavárna a štrúdl - Literární novinky

Nostalgie, kavárna a štrúdl

Střední Evropa jako pojem a problém v antologii Jiřího Trávníčka
Eva MarkováBrněnské nakladatelství Host vydalo ojedinělou publikaci týkající se střední Evropy jako fenoménu kulturního, geopolitického i historického. Kromě textů 47 autorů v této (i na pohled velmi krásné) knize najdeme bohatý obrazový doprovod.

Trávníčkova antologie je rozdělena na tři části, k nimž jsou pak přiřazeny ještě dva apendixy (jeden má podobu anotované bibliografie textů o střední Evropě, druhý uvádí 50 klíčových pojmů týkajících se střední Evropy, např.: Kocourkov, maloměsto anebo Osvětim). Úvodní a závěrečnou kapitolu knihy sepsal editor.
První část knihy se zabývá střední Evropou jako fenoménem geopolitickým a historickým. Trávníček však upozorňuje na to, že oddělit v tomto prostoru historii, politiku a kulturu čistým, jakoby chirurgickým řezem není možné. V první části knihy najdeme např. text maďarského historika a politika Istvána Bibó anebo úvahu Karla Schlögela o německo-německém smíření.
Ve druhé části antologie přichází ke slovu středoevropská kultura, literatura a její „oblíbená“ témata: humor, exil, hospoda,… Mezi autory vybraných textů najdeme Magrise, Jančara či Karla Kosíka, velmi zajímavý je přepis panelové diskuse spisovatelů z Druhé wheatlandské konference o literatuře, jež se konala v Lisabonu.
Třetí část, již tvoří pouze jeden text - studie Jiřího Trávníčka, je víceméně servisní, pokouší se podat vývojový přehled toho, jak „koncept střední Evropy procházel dějinami.“ (str. 242)
Kniha nepřináší jednoznačnou odpověď na to, co je to střední Evropa, kde se vzala a jaká je (jestli vůbec). Možná přináší více otázek než odpovědí… Není ani klidným čtením, naopak je to četba velmi adrenalinová. A jsem ráda, že se do jejího sestavení Trávníček pustil, protože mi taková publikace na středoevropském knižním trhu opravdu chyběla.


Eva Marková


V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. (ed.: J. Trávníček) Host, Brno 2009. 344 stran.
(10. 4. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2760