WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Inter a Hyper - Literární novinky

Inter a Hyper

O nových médiích, internetu a literatuře
Eva MarkováVařím si kafe, zapínám notebook, teď ještě najít sluchátka k iPodu, zkontrolovat mail a facebook, do toho pípá esemeska a přes Skype volá kamarádka z Ameriky, ICQ radši nezapínám… Digitalizace, elektronizace, globalizace – to vše nám prý usnadňuje a zkvalitňuje život. No, nevím. Než jsem konečně otevřela okno textového editoru a začala psát článek pro LitENky, trvalo mi to asi hodinu. A co literatura, prospívají jí nové trendy a technologie?
V poslední čtvrtině 20. století se vytváří zvláštní nefyzikální prostor, v němž se mohou realizovat všelijaké formy komunikace. William Gibson ho roku 1984 označil jako kyberprostor (cyberspace), tedy jakési neskutečné, myšlené místo; v něm se pak velmi rychle začínají rozvíjet tzv. nová média.
Dát odpověď na to, co jsou to nová média, není jednoduché, zajedno totiž nejsou ani odborníci na slovo vzatí. Vlastně se shodují pouze na tomto (velmi vágním) označení: nová média jsou rozmanité komunikační aktivity, a to jak interpersonální (e-mail), skupinové (chaty, sociální sítě), tak i skutečně veřejné komunikace (i-deníky, i-rozhlas, www stránky).

Co je to tedy internet?


Internet není médium (jako třeba noviny), ale prostředí, v němž se mohou takřka monumentálně rozvíjet rozmanité formy komunikace, které se postupně a přirozeně vyvíjely v podstatě od počátku lidstva. Ukázkovým spojením tradice a modernity jsou tzv. e-ziny: magazíny, jež sice existují pouze na internetu, ale jinak fungují stejně jako tištěné časopisy. Vydávají články, mají své redakce apod.
Oblíbenost a specifičnost internetu spočívá v jeho interaktivnosti - vysilatel i recipient mají daleko větší možnost zapojit do vzájemné komunikace zpětnou vazbu. (Je přeci daleko snazší napsat příspěvek do internetové diskuse než psát dopis redaktorovi deníku a vysvětlovat, co se nám v jeho článku nelíbilo.)

Nová média a literatura


Nová média jsou vlastně komunikační a informační technologie, které umožňují vytvoření specifického sociálního kontextu. Oproti „klasickým“ médiím vytvářejí určitou hyperrealitu, nacházejí se v jakémsi neprostoru. Jejich uživatelé spolu mohou komunikovat a přitom zůstat v anonymitě. Těmto vlastnostem se postupně přizpůsobují i formáty, které se na internetu objevují, a mnohdy uživatele dokonce povzbuzují k tomu, aby je sám utvářel a podílel se tak na jejich výsledné podobě. Sestupme však z výšin teorie a podívejme se (alespoň ve zkratce) na to, jaké formáty vzniklé v rámci kyberprostoru si literatura oblíbila, resp. jaké formáty si tam vytvořila.

Blogoromány a grafomani


Chcete pravidelně vyjadřovat svůj názor na to, co se děje kolem vás, ale ani regionální noviny nechtějí vaše sloupky otiskovat? No, co se dá dělat. Před 20 lety byste bojovali s pocitem profesní zneuznalosti, dnes si založíte blog a jste takzvaně „v pohodě“. Podobně je na tom i romanopisec, s nímž už vyrazil dveře nejeden nakladatel. Nevadí, román si buď vydá jenom na internetu anebo si vygoogluje některou ze stránek, které mu nabízejí vydání knížky vlastním nákladem. Samozřejmě, internet se tak stává „meeting-pointem“ pro grafomany všeho druhu, ale dají se tu najít i nesporné talenty.
Specifickým formátem jsou tzv. blogoromány, romány na pokračování. Na jejich tvorbě se většinou podílí několik autorů: každý z nich zpravidla napíše jednu kapitolu a ze vzniklých verzí se pak za pomoci různých mechanismů vybírá, které kapitoly se do výsledného textu zařadí. To s sebou přináší mnoho kladů (vysoká koncentrace nápadů, aktualizace textu, globální dostupnost), ale i negativ (nevyrovnaná úroveň, nemožnost uřídit takový projekt).
Ať už tedy čtete LitENky tištěné, v trávě a s naprosto reálnou sennou rýmou, anebo na internetu, vzdáleni všem časoprostorovým pylům a slzící pouze kvůli záři monitoru, užijte si je!


Eva Marková


Použitá literatura:
Jirák, Jan – Köpplová, Barbora: Média a společnost. Praha: Portál, 2003.
The Handbook of New Media. (ed.: Lievrouw, L. A.; Livingstone, S.) SAGE Publications, 2002


Inter a Hyper

Inter a Hyper (zvětšit)Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 6, č. 5 (43), 13.5. 2010.
(7. 4. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2736