WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Sleeping Around tváří v tvář - Literární novinky

Sleeping Around tváří v tvář


Veronika ChaloupkováStrašnické divadlo uvedlo 27. ledna v režii Vojtěcha Štěpánka premiéru hry Sleeping Around anglického dramatika Marka Ravenhilla a jeho čtyř kolegů – Abi Morgana, Holary Fannina a Stephena Greenhorna. Jejich dramatický text poskytl hereckou příležitost pro dva herce, Ljubu Krbovou a Jana Zadražila, kteří hrají ve 12 příbězích 6 různých postav (jedna z postav se vždy „přelévá“).

Hra Sleeping Around se řadí do drsného a provokativního britského hnutí in-yer-face theatre, které účelně pracuje s metodou šoku, nebojí se vulgarismů, bourá veškerá tabu a prezentuje je veřejně na scéně. To vše by rozhodně nemělo nechat sedět diváka nezúčastněně na svém teplém místečku. A nejinak je tomu i v hledišti Strašnického divadla!


Oběma hercům se podařilo důkladně odlišit různé charaktery postav, i když některé scény působily poněkud zdlouhavě. Záleželo především na momentální citové angažovanosti herců a vcítění se do role, protože na tak malém jevišti a minimalistické scéně se nedá nic skrýt. Ljuba Krbová nejvíce zaujala v komických scénách příběhu kariéristky Sarah, jež mluví převážně pomocí statistických údajů a pro svou práci obětuje cokoliv. Občas se ale zdálo, jako by svůj text jen deklamačně odříkávala, což divákovi znemožnilo vcítění se do děje. Janu Zadražilovi seděla role Petea nakaženého AIDS, jenž odmítá sdílet sexuální touhu své partnerky, nebo záletného Collina, který se vrací do postele své manželky; Zadražil nijak nepřehrával a repliky dialogu odříkával civilněji.


Tvůrci inscenace k tématu přistoupili beze strachu a s otevřeností, jejíž míra je vzhledem k tzv. „coolness“ dramatice velmi únosná, a pohoršovat by neměla ani starší publikum. Kdo si chce připomenout, jak trh a reklama deformuje lidské jednání a konzumní způsob života nám čím dál více vrůstá pod kůži, a při tom všem narazit na osamocenost, odcizenost, citovou vyprahlost dnešního člověka, tomu představení Sleeping Around nelze jinak, než doporučit.


Hrají:Ljuba Krbová a Jan Zadražil
Překlad:Marie Špalová.
Kostýmy: Mariana Novotná.
Scéna: Milan David.
Hudba: Otto Hejnic a Petr Piňos
Režie: Vojtěch Štěpánek


Veronika Chaloupková


(15. 3. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2683