WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Náhoda, čísla a krásno - Literární novinky

Náhoda, čísla a krásno

Přes matematiku zpátky k přírodě
Martina KaushikováK devadesátým narozeninám malíře Zdeňka Sýkory uspořádala Galerie hl. m. Prahy retrospektivní výstavu jeho děl.
Kurátorem je Pavel Kappel, kunsthistorik, který měl skvělou příležitost se s dílem Zdeňka Sýkory obšírně seznámit, jelikož léta pracuje jako malířův asistent. Výstavu přehledně rozdělil do několika oddílů, které návštěvníka seznamují s vývojem Sýkorova přístupu k malbě; kterak se od malování krajin dostal k abstraktnímu barevnému zobrazení pocitů a přírody, odtud pak ke geometrii a matematicky vygenerovaným strukturám, z nichž pak vznikly jeho slavné obrazy ze série linií.
Sýkora o svých obrazech sám říká, že kde končí jeden, začíná druhý. To lze díky Kappelovu členění dobře sledovat, obrazy linií jsou totiž seřazeny podle autorova očíslování, tedy chronologicky.
Sýkorova plátna doplňuje ještě dokumentace z realizací jeho projektů v Praze, Litvínově nebo v Holandsku a Německu. Rovněž se návštěvník dozví, jak vypadají přípravy obrazů, které jsou v mnoha sešitech zapsány rukou Sýkorovy manželky Lenky, jak probíhá samotná malba linií. Jsou prezentovány partitury a poznámky i samotné matematické propočty, které malíř připravuje s matematikem Blažkem. To vše je doplněno výstižnými a vysvětlujícími texty, které se vyjadřují jak k žánrům malby, tak k technikám její tvorby.
Za zhlédnutí rozhodně stojí i hodinový dokument, který je ve výstavním prostoru promítán. V něm se Sýkora explicitně vyjadřuje ke své tvorbě, motivaci i inspiraci. Celá vyčerpávající výstava je pak zakončena biografií Zdeňka Sýkory, která je prezentována zajímavými fotografiemi na pět příčně zavěšených pláten a štítky na zdi, které jmenují důležité události a momenty Sýkorova života.
V Městské knihovně je tedy k vidění výjimečná a důstojná prezentace tvorby jednoho z nejzajímavějších světových malířů dvacátého a jednadvacátého století, která i přes velkou hustotu vystavených děl funguje jako komplexní a podařená retrospektiva.

Martina Kaushiková

Zdeněk Sýkora 90, Městská knihovna, 19. 2. – 2. 5. 2010
Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora (zvětšit)Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 6, č. 4 (42), 29.3. 2010.

(12. 3. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2674