WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Za vším hledej (e-)knihu - Literární novinky

Za vším hledej (e-)knihu

...že mi podražili pivo, jogurty, párky, trolejbusy i e-knížky
Michaela KašičkováTéma elektronické knihy je jedním z nejdiskutovanějších fenoménů současné literatury. Srovnávají se pozitiva a negativa elektronických knih, často s vyrovnaným výsledkem. Milovníci knihy jako hmotného statku se brání, studenti se radují.
Elektronické knihy byly v prvopočátcích určeny pro specializovanou skupinu uživatelů. Termínem e-book, e-kniha, elektronická kniha nebo digitální kniha se rozuměly technické příručky nebo manuály zaměřené na odbornost. Postupem času zájem o elektronické příručky rostl a autoři se rozhodli obsah přizpůsobit laické veřejnosti. Odtud nebylo daleko k elektronickému zpracování krásné literatury.

Spolu s rozšiřováním sortimentu se logicky zvýšila i péče o čtenáře. Elektronická kniha může obsahovat v digitálním souboru kombinaci více různých typů dokumentů včetně obrazového a audiovizuálního a uživatel si podle potřeby a vkusu může nastavit vyhovující velikost písma nebo obrázkové přílohy.

Tvůrci mají na paměti čtenářovo pohodlí už při samotném zrodu knihy. V souladu s nepsanými pravidly komfortu a dostupnosti nyní vznikají e-knihy několika způsoby. Jednou z možností je využít originální digitální zdroj, který se upraví pro závěrečnou distribuci a následně se pomocí softwaru převede do vhodného formátu. Formáty nabízejí bohatou škálu typů rozlišených podle funkčního využití a cílové orientace. Pokud jsme vhodně zvolili formát a i v jiných ohledech jsme uspěli, pak je kniha připravena k distribuci.

Dalším častým způsobem je digitalizace. Pomocí skenerů a softwaru jsou jednotlivé stránky knihy převáděny do digitální podoby. Text se dále upraví pro převod do formátu a uživatelé mohou spokojeně číst.

Příznivci digitálních knih oceňují dostupnost, minimální nároky na fyzický prostor, možnost převodu do zvukové podoby pomocí určených aplikací nebo čteček, možnost fulltextového vyhledávání v textu, okamžitou distribuci a prakticky nekonečný počet výtisků. Čtenáři s poruchami zraku si pochvalují zejména výše nastíněnou možnost poupravit knihu podle vlastních potřeb.

Doposud samá pozitiva.

Ovšem logicky se nabízejí také negativa, např. problematika autorských práv. E-knížky jsou publikovány pod různými typy licencí, jako jsou public domain nebo free of use. Velmi rozšířená jsou ale stále známá autorská práva. Ve shodě s těmito dogmaty je nutné používat takový formát e-knihy, který je schopen kopírovat daná pravidla. Ale je obecně známo, že na PC experty-piráty jsou někdy veškerá pravidla krátká.

Dalším negativem mohou být aktuální diskuze o zdražování. Podle serveru The New York Times se dohodli velcí vydavatelé s Amazonem a Applem na ceně až 14,99 USD. Majitele čteček by v tom případě čekala téměř padesátiprocentní ztráta.

Vydavatelé své rozhodnutí obhajují finanční náročností stále se zvyšujících nákladů, které jsou automatickým vyústěním finanční krize.
Uživatelé se brání. Když vyšší cena, tak vyšší kvalita.

Nezávislí experti varují, že neideální vztah mezi cenou a kvalitou by mohl vyvolat stejnou reakci, která se před časem vyrojila v hudebním průmyslu. Víme, že posluchači se uchýlili k podvodným obchodům a začali aktivně spolupracovat s černým trhem.

S největší pravděpodobností by se ale i v tomto případě uplatnil klasický ekonomický koloběh generací. Každá nastupující generace se k přijímání a vydávání oběživa staví jinak než ta předešlá, a to jak z kvalitativního, tak z kvantitativního hlediska. Budoucí uživatelé, kteří si teď hoví v kolébce, budou jen stěží nadávat na to, že za pivo, svetry, jablka a e-knížky se za jejich rodičů platívalo tolik, a oni že platí tolik a k tomu ještě tolik a tolik. Taková srovnání se v příštích letech podle současných ekonomů budou vyskytovat v daleko užším rozsahu, dokonce téměř vymizí. Ceny budou považovány za obecně platná pravidla.

Tolik tedy k vyhlídkám pro příští generace.

Ale co vy, teď a tady? Budete ochotni sáhnout pro vlastní potěšení z e-knihy hlouběji do kapsy?
Nebo se vás problém vůbec nedotýká a upřednostňujete takové knihy, kterých si při četbě můžete dotknout?


Michaela Kašičková


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 6, č. 5 (43), 13.5. 2010.
(8. 3. 2010, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2010
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2668