WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Sv. Šebestián v duhových slipech - Literární novinky

Sv. Šebestián v duhových slipech

Přínosná retrospektiva (nejen) homosexuality v umění
Jakub JehličkaV první půlce dubna uspořádalo sdružení Obrazar.com v prostorách Studentského klubu FF UK výstavu Homosexualita a umění 1800 – 2000. Pod názvem výstavy si lze představit leccos – spojení těchto dvou pojmů může obzvlášť v posledních dvou stoletích značit mnohé a zároveň nabízí veliké množství materiálu.
Takto všeobecný název není v případě této výstavy zas až tak zavádějící, hlavní kurátor Ladislav Zikmund ji totiž pojal jako historický průřez tematizací homosexuality v moderním umění, přičemž skromný prostor Studentského klubu v Celetné ulici umožnil opravdu toliko přehled nejvýznamnějších děl a umělců. Výstava v podobě šestnácti obrazových panelů obdařených informačním textem a pohříchu poněkud drobnými ilustracemi je věnována třem nejexponovanějším odvětvím. Jedná se o malířství, kteroužto část uspořádal Ladislav Zikmund, fotografii (dílem kurátorky Jany Teichmanové) a film (připravila Kristýna Ciprová)
I „tematizace homosexuality“ jako téma může být vnímána různě. Především část věnovaná obrazům zachycuje její vývoj vcelku – od fascinace antickým vnímáním genderu v dílech počátku 19. stol., přes dekadentní a secesní spojení homosexuality s vizí „jiného pohlaví“ (zde ilustrována tato epocha Thomasem Eakinsem, ve fotografii hlavně Wilhelmem von Glöden), další genderovou revoluci v 60. letech, najmě pop art Davida Hockneye, až po současnost, kdy již autoři jako např. John Kirby neskrývají svou příslušnost ke queer komunitě. Retrospektiva zmiňuje v souvislosti s lesbickými malířkami i umění feministické. Soudobé umění reprezentuje hlavně fotografie – od průkopnických děl Roberta Mapplethorpa, až k postmodernou a pop artem ovlivněné současnosti prezentované především duem Pierre a Giles – zdálo by se, že právě fotografie je emblematickou formou queer artu 20. století.
Oddíl filmu zato ilustruje proměnu západní společnosti ve vztahu k homosexualitě: relativní otevřenost dřevních filmů začátku století, vystřídaná tabuizací – homosexuální tematika je tak výsadou undergroundu, než se stane opět součástí mainstreamu v podobě queer cinema. Výstavu tak uzavírá Venkovský učitel Bohdana Slámy.


Jakub Jehlička


Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 5-6 (37-38), 11. 5. 2009.


Homosexualita a umění 1800 - 2000. Studentský klub FF UK, Celetná 20, Praha 1., 1.-17. 4. 2009
foto: www.obrazar.com
(přidal uživatel jakub.jehlicka)

(16. 4. 2009, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2009
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2433