WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Svět knihy Praha 2009 - Literární novinky

Svět knihy Praha 2009


Redakce LitENek15. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha, akce s délkou názvu adekvátní její historii, se v holešovickém Průmyslovém paláci uskuteční v termínu 14. - 17. 5. 2009. Letos jí byl udělen statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě EU.
Tomu je podřízeno hlavní téma veletrhu: literatura Evropské unie čili 27 ze 27 / Evropa v literatuře - literatura v Evropě. K dalším tématům patří Města 1989 (o hlavních městech bývalého východního bloku), Fantazie a kreativita, Literatura a vzdělávání, Svět knihy ve filmu či Vaříme s knihou. Více o programu na http://www.svetknihy.cz/ za předpokladu, že budou stránky fungovat (dne 23. 3. 2009 tomu tak nebylo).


15. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. 14. - 17. 5. 2009.


(est)
(31. 3. 2009, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2009
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2399