WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
České vysoké školy mezi elitou - Literární novinky

České vysoké školy mezi elitou

Jak? Dosáhneme toho reformou
Simona DrtinováDne 5. 3. 2009 se konala tisková konference Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na téma terciárního vzdělávání. Kromě ministra školství Ondřeje Lišky, jeho náměstka Vlastimila Růžičky a člena přípravného týmu reformy Jana Slováka se konference a následné debaty účastnil i profesor Jan Švejnar, který působí na University of Michigan.
Celá konference začala se zpožděním, protože se čekalo na Jana Švejnara. Jeho úkolem bylo vysvětlit fungující systém amerického školství, neboť jemu podobný by měl být zaveden i v Česku. Předpokládaná reforma má pomoci českým veřejným vysokým školám dostat se mezi světovou elitu (konkrétně by rád viděl Univerzitu Karlovu mezi první stovkou škol, ne-li rovnou mezi první padesátkou). Celkem smělý plán.
Ondřej Liška si pochvaloval, jaké ohlasy – kladné i záporné – vyvolala Bílá kniha. Tím splnila svůj účel, a tudíž patří již minulosti. Nyní je na řadě příprava věcného záměru, na kterém bude ministerstvo spolupracovat se zástupci vysokých škol.
Dostalo se i na postavení humanitních a společenských věd ve školství. Ondřej Liška přislíbil širokou diskusi na toto téma, která vyvrcholí 9. dubna na brněnské Masarykově univerzitě celostátní konferencí. Ještě před tím se uskuteční setkání s Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Takže kdo má připomínky, otázky či pouhé kritiky, má šanci se vyslovit.
Na závěr zbyl prostor i pro otázky. Hodně jich bylo adresováno Janu Švejnarovi, který jich zodpověděl jen pár, protože musel odletět. O zbylé otázky se podělil Ondřej Liška s Vlastimilem Růžičkou. Zajímavá otázka padla ohledně zvyšování kapacit studentů na vysokých školách. Zda to neškodí jejich kvalitě. Ministr na to našel šalamounskou odpověď – dosud se zvyšovala kvantita studentů, teď je na řadě kvalita. Jak to provede, je asi tajemstvím.
Konference přinesla kromě informací o průběhu reformy další sliby. Ale kde jsou nějaké činy?


Simona Drtinová
Ondřej Liška

Ondřej Liška

Obrázek k článku České vysoké školy mezi elitou
Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 4 (36), 16. 4. 2009.
(20. 3. 2009, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2009
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2387