WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Umění zamrzlo - Literární novinky

Umění zamrzlo

Konec světa z pohledu komiksového autora
Sabine SmitkoČeští milovníci komiksů se mohou těšit na mezinárodně oceněné dílo Doba Ledová od francouzského autora Nicolase de Crécyho. Na čtenáře čeká přímo surrealistická vize společnosti a velké množství pěkných obrázků.
Lidé putují přes ledovou poušť, bloudí, přemýšlejí a hádají se, hledají starou dobu. Z náznaků a informací přeměněných v legendy čtenář časem pochopí, že komiks vypráví o apokalyptické budoucnosti, kdy se svět nachází v další době ledové. Ti lidé jsou výzkumníci a historikové, kteří pátrají po pozůstatcích naší současné kultury. V tom se z ledu vynoří trosky Louvru a s ním uvězněné a pozapomenuté umění. Výzkumníci jsou bez jakékoliv společenské paměti o zaniklé době, a tak začínají nové úvahy o smyslu a souvislostech umění.
Kresby podporují obsah, pohled do dálky je nejistý a zůstává náčrtem, jen pohled blízký je konkrétní a detailní. Akvarelové barvy se prolínají, vše je drženo v teplém hnědo-oranžovém stínování, a postavy tak splývají s pozadím.
De Crécy čtenáře nestaví před hotová fakta, před vypracovanou ideu světa. Čtenář je nucen zamyslet se nad definicí naší moderní kultury, nad smyslem vytvářet umění a vystavovat ho, nad smyslem obrazů a písma. Přemýšlení tak zdaleka nekončí u otázky, zda a proč je Mona Lisa nejcennějším obrazem naší doby. Pochybnosti vznikají i nad tím, jak společnost komunikuje a vytváří si svoje hodnoty, proč je chrání a mění. Komiks se na jedné straně dá chápat jako úsměvná a dobrodružná povídka o cestě do hlubin známého muzea. Někdy až zdlouhavé a zbytečné diskuze a hádky mezi členy výzkumného týmu a jejich nepřínosné charakterizace tento způsob pohledu jen podporují. Ale na druhé straně, pokud čtenář projeví vůli přistoupit na tento neobvyklý projekt, snadno se může stát, že se nechá strhnout až k filozofickým a existenciálním úvahám.
„Doba Ledová“ je grafický román s velice neobvyklým a snad jedinečným nápadem, který si zaslouží být zaznamenán i „normálním“ čtenářem.
Sabine Smitko

Umění zamrzlo

Umění zamrzlo

Ukázka z komiksu. Zdroj: www.komiksarium.cz

© Nicolas de Crécy

de Crécy, Nicolas: Doba Ledová. Překlad: Magdalena Kučrová, Marika Pecháčková. Meander, Praha 2008. 80 stran.

Tento text vyšel v časopise LitENky (Literární novinky), roč. 5, č. 2-3 (34-35), 12. 1. 2009.
(8. 12. 2008, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2008
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2291