WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Vítr ve větvích - Literární novinky

Vítr ve větvích

Celý svět v koruně stromu
Markéta HolanováMyslíte si, že jste na dětské knížky staří? Timothée de Fombelle se ve svém románu Tobiáš Lolness úspěšně pokouší takový názor změnit.
Co vy a hrdinové? Já pro ně mám zkrátka slabost. Jednoho takového jsem nedávno objevila. Jmenuje se Tobiáš, je mu třináct, měří dva milimetry a společně se svými rodiči žije ve větvích velkého Stromu. Až donedávna byli Lolnessovi váženou rodinou, maminka Maja pocházela z jedné z nejstarších rodin a Tobiášův otec Sim byl významným vědcem, vše se v okamžiku změnilo. Tobiáš se ocitá v nezáviděníhodné situaci – stojí sám proti svým lidem.
Když už jste jednou hrdinou, nezbývá vám nic jiného než zatnout zuby a bojovat. Musíte překonat především sami sebe, svůj strach, své bolesti, svou rezignaci. Se vším se náš hrdina potkává, a aby byl příběh dokonalý, musí se Tobiáš utkat i s láskou.
Centrální dějovou linii tvoří zpočátku vyprávění z Tobiášova života. Jako drobné přítoky se objevují epizodky o ostatních postavách a postupně skládají mozaiku života Stromu. Timothée de Fombelle výtečně pracuje s gradací a rytmem vyprávění. Retrospektivní epizody jsou organickou součástí textu. Uklidňují rozbouřený děj, či jej naopak rozviřují. Formou Tobiášových vzpomínek či rozhovorů s jeho přítelkyní Elíšou ukazují celou šíři příběhu.
Hrdina je zkrátka hrdina a svému osudu neuteče, ať měří dva milimetry nebo metr osmdesát. Nabízí se zde paralela s jedním z klasických děl, Tolkienovým Pánem prstenů. Tak jako se Středozemě podobá válečné Evropě, tak i de Fombellův Strom je odrazem našeho světa s jeho současnými problémy, především ekologickými. Tituly vědeckých prací Sima Lolnesse připomínají otázky, které jsme si začali klást jako děti a které nás provází celý život. Existuje ještě jiný svět než ten náš? Jak vlastně svět funguje? Sim ve svých spisech odhaluje, že Strom je živý a že není možné z něj donekonečna jen brát. Situace kolem nezodpovědného zacházení s přírodou je i nám velmi dobře známá.
Tobiáš Lolness se svým laděním zapadá do dnešního světa s jeho zájmem o ekologii. Bohužel ve mně toto „ekologické pozadí“ vyvolává dojem jisté vypočítavosti. Tobiášovou zbraní je ale především výborně vystavěné vyprávění s charismatickým hrdinou. A teď mě omluvte, jdu zjistit, kdy vyjde druhý díl. Mám prostě pro hrdiny slabost.


Markéta Holanová


de Fombelle, Timothée: Tobiáš Lolness. Ilustrace: François Place. Baobab, Praha 2007. 296 stran.


LitENky č. 4/30, roč. 2006/2007
Obal-Tobias Lolness

Obal-Tobias Lolness (zvětšit)

(13. 1. 2008, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2008
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2069