WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Jaká je první kniha mých vzpomínek? - Etela Farkašová - Literární novinky

Jaká je první kniha mých vzpomínek? - Etela Farkašová


Připravila (sel)Na anketní otázku LitENek tentokrát odpověděla: Etela Farkašová, slovenská spisovatelka, překladatelka a publicistka
Z knížek si pamatuji Čin-čin od Ľudmily Podjavorinské, roztomilou prózu o vrabčí rodině s nesmírně výstižně prokreslenými postavami ptačích protagonistů a protagonistek. Byla to kniha, která uváděla do světa pohody, jemného humoru a vyprávěla o lidském světě, i když prostřednictvím vrabců...
(22. 10. 2007, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2007
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2012