WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Překlad a tlumočení v mezikulturní komunikaci - Literární novinky

Překlad a tlumočení v mezikulturní komunikaci


Mariana BernasováV úterý 28.11. 2006 probíhala ve Slovanském domě konference na téma „Překlad a tlumočení v mezikulturní komunikaci“. Pořádala ji JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů) spolu s jazykovou školou Channel Crossings.
Účastníky konference byli nejen profesionální tlumočníci, překladatelé a studenti těchto oborů, ale také klienti. Právě pro posledně jmenované byla celá akce především určena, protože JTP se již řadu let snaží klienty, využívající tlumočnické a překladatelské služby, „vychovávat“ a získat tak oběma povoláním prestiž a respekt, které již požívají na západě, a která jim právem patří. Pro tyto účely byla ostatně vydána drobná příručka „Tlumočení a jak na to aneb Chcete, aby vám rozuměli posluchači (a spolu s nimi i tlumočníci)?“, která vtipnou formou klientovi radí, co, kdy, jak a proč sdělovat svému tlumočníkovi. Za pakatel si ji můžete na sekretariátu JTP na Senovážném náměstí koupit.

Konference probíhala od 9 do 13 hodin a měla dvě části. Po zahájení následovaly dvě přednášky, a to „Co je dobré vědět o multikulturních společnostech“ od Lucie Bayer a „Tlumočení a jak na to, aneb Aby posluchači skutečně rozuměli“ od Amalaine Diabové, zakládající členky a od roku 2002 předsedkyně JTP. Její příspěvek se věnoval takovým základním věcem jako např. definici tlumočení a překladu, vymezení jednotlivých druhů a odlišení toho, co do těchto činností ne/patří, takže byla určena spíše klientům.

Po přestávce následovala nesmírně zajímavá panelová diskuse, vedená Rostyou Gordon-Smith, zakladatelkou a ředitelkou konzultační společnosti PeopleImpact s.r.o. Před vlastní diskusí paní Gordon-Smith ve svém úvodním slovu představila řadu zajímavých koncepcí mezikulturní komunikace (např. kulturní ledovec, globální reality, jak se orientovat v kultuře druhých…), jejichž pochopení a správné převedení (ať už překlad, nebo tlumočení) do druhého jazyka je pro úspěch jednání klíčové. Jen težko by asi došlo např. k podepsání smlouvy, kdyby anglické „To bych neradil“ nebylo správně vyhodnoceno a přeloženo jako rozhodný zákaz. Panelová diskuse probíhala česky a bylo v ní přítomno pět vysoce postavených zahraničních manažerů, kteří žijí dlouhodobě v České republice, a to Jeffrey Osterroth, Christophe de Korver, Subodh Kumar, A. Alejandro Santillán García a Georg Kebrle. Jejich postřehy byly podnětné; Subodh Kumar navíc svým projevem i názory několikrát celý sál rozesmál. Otázky směřovaly na pohnutky, které do Čech tyto muže kdysi přivedly, dále na jejich dojmy a zážitky ze spolupráce s českýmo kolegy a pochopitelně na srovnávání.

JTP spolu s Channel Crossings pořádají tyto konference dvakrát do roka. Chcete-li se o těchto organizacích dozvědět něco víc, navštivte jejich internetové stránky: www.jtpunion.org a www.chc.cz.

(22. 12. 2006, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2006
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1817