WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Knihy redakcí prolistované - Literární novinky

Knihy redakcí prolistované


RedakceNejznámější dílo K. J. Erbena se dočkalo dalšího nezvyklého zpracování. Jedenáct mladých, začínajících výtvarníků vytvořilo na podnět majitele nakladatelství Garamond Petra Himmela komiksovou podobu Kytice. Pojetí a technika je velmi různorodá, liší se i estetické kvality zpracování tradičních 13 balad. Obrázkovou část doplňuje vždy přetisk původního Erbenova textu. Coby pokus na českém poli komiksovém stojí tato publikace minimálně za prolistování, byť může vyvolat i negativní pocit z degradace „národní“ literární památky.

Erben, K. J.: Kytice. Ilustrovali: Bára Čechová, Jan Černý, Kristina Dufková, Daniela Horáčková, Tomáš Chlud, Adrian Kukal, Ondřej Pfeiffer, Karolína Rasochová, Rostislav Telc, Miroslav Vodička, Monika Zemánková. Praha, Garamond 2006. 164 s.
(mka)

Kniha je volným pokračováním Dálkového výslechu Václava Havla, nyní je ale tvořena různými žánry: rozhovorem, instrukcemi spolupracovníkům na Hradě a deníkovými zápisy z doby práce na tomto textu. V knize se střídají nejen žánry, ale i čas a místa.
Václav Havel staví knihu jako drama, i Karla Hvížďalu nakonec pojme jako postavu knihy - už není partnerem rozhovoru. Díky zvolené metodě má kniha trvalé napětí. Autor nechává v knize nahlédnout do svého soukromí, prezentuje své názory na politiku a zároveň se snaží odpovídat na nejčastější výtky vznášené proti jeho osobě.

Havel, Václav: Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty). Praha, Gallery 2006. 256 s.
(lds)


Jak patrno již z názvu, alchymie je v knize ústředním motivem. Vše se odehrává na pozadí historických událostí, které hýbaly tehdejší pražskou rudolfínskou společností (např. židovské pogromy). Kniha je dobře čtivá, líčení atmosféry císařského dvora je záživné a nezatěžuje čtenáře rozvleklými popisnými pasážemi.
Rudolf Druhý byl - jak známo - důvěřivý až naivní ve své touze po objevení strategie na výrobu nejvzácnějšího kovu. Díky tomu ho obklopovala řada šarlatánů, kteří se ho snažili podvést. A právě toto napínavé vystižení intrikánského prostředí je to, co román ozvláštňuje. Čtenář si totiž stále nemůže být jist tím, zda známí alchymisté, jako Edward Kelly či John Dee, nakonec prolomí tajemství výroby červeného prášku, kterým lze přeměnit ostatní substance ve zlato.
Pokud se vám tedy zachce relaxace nad příjemnou knihou, Císař alchymistů na vás čeká...

Dvořák, Otomar: Císař Alchymistů. Praha, Knižní klub 2005. 208 s.
(iko)(6. 5. 2006, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2006
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1543