WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Události redakcí zaznamenané - Literární novinky

Události redakcí zaznamenané


Redakce"Chceme vyprávět ten příběh znovu"

Zajímavým počinem se zdá být mezinárodní projekt prostě nazvaný Mýty. Britské nakladatelství Canongate, spolu s 24 vydavatelstvími z různých zemí přišlo s nápadem nové ediční řady, ve které vycházejí převyprávěné verze známých i neznámých mýtů od současných předních spisovatelů z celého světa. Do velkolepého projektu je zapojeno i pražské nakladatelství Argo. To připravuje k vydání nové zpracování pověsti o kněžně Libuši a založení města Prahy, jak ji vidí současný spisovatel Miloš Urban (Sedmikostelí, Hastrman, Stín katedrály, Santiniho jazyk aj.). Dílo s názvem Pole a palisáda by se již brzy mělo objevit v knihkupectvích.
(mka)

Cena F. X. Šaldy pro Jarmilu Vackovou za knihu Van Eyck

Letošní předávání Šaldovy ceny se neslo ve znamení malého jubilea. Odborné grémium Společnosti F. X. Šaldy totiž udělovalo cenu již podesáté. Tentokrát si ji z pražského Mánesa, kde se ceremoniál 19. 4. uskutečnil, odnesla Jarmila Vacková. Při příležitosti desetiletého jubilea doprovodil partner Ceny F. X. Šaldy, jímž je Vysoká škola NEWTON college, čestný titul i finanční prémií. Odborná komise vybírala z pěti kandidátů. Monografie J. Vackové o nizozemském malíři Janu van Eyckovi však nakonec zaujala nejvíce. Proč?
Podle slov předsedkyně správní rady nadace F. X. Šaldy Libuše Heczkové kvůli tomu, že kniha velmi fundovaně zachycuje přerod ve vidění mezi středověkem a renesancí. Autorčin metodologický pohled vychází z kunsthistorické školy Maxe Dvořáka, takže její monografie je nejen vědecky nesmírně poctivá co se týče ověřování pramenů i sekundární literatury, ale i čtivá. Neoslovuje tak pouze specialisty, ale i širší publikum. Historik umění Ivo Hlobil, který při předávání pronesl několik slov na počest autorky, dále vyzdvihl i fakt, že jde u nás po dlouhých letech o knihu, která se chopila světového tématu.
Předání ceny doprovázela emotivní atmosféra, sama laureátka neskrývala dojetí. Citově vypjatou atmosféru uvolnila herečka Barbora Hrzánová, která na přání paní Vackové přednesla ukázku z monografie Van Eyck, i studenti pražské konzervatoře, kteří nacvičili několik skladeb od autorčina oblíbeného skladatele.
Paní Vacková potom zúčastněným ještě přiblížila peripetie vzniku své knihy: zpočátku neměla dost odvahy k jejímu sepsání. A byl to její přítel Jiří Cieslar, kdo nedovolil, aby nevyužila nabídky nakladatelství Academia, a přesvědčil ji smlouvu na monografii podepsat. Zároveň upozornila, že malíř Van Eyck se nikdy ze svých tajemství zcela nevydá, ani skrze oceněnou monografii. "On to totiž nechce," řekla Jarmila Vacková.
(iko)

Gratias Agit

Josef Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová převzali v Baťově obuvnickém muzeu v Torontu ocenění Gratias Agit. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ji za šíření dobrého jména České republiky udílí každoročně již od roku 1997 a letos ji kromě obou manželů převzal také profesor Torontské univerzity Josef Čermák, který se mimo jiné zasloužil o to, že je na této škole vyučována bohemistika. Škvorecký a Saliverová ve svém nakladatelství Sixty-Eight Publisher vydávali po roce 1969 nejen svá díla, ale zejména knihy v Československu v té době zakázaných autorů.
(tve)

Hájíček, Malý, Fischerová, Claus a Křen: Litery 2006

Letošní ročník cen Magnesia Litera zná své vítězné tituly a jejich autory. Vyhlášení se konalo v přímém přenosu ČT 24. 4. 2006. Literu za nejlepší knihu roku (za nakladatelský čin) získala výjimečná fotografická publikace Jana Reicha Bohemia (Galerie Nový svět). Černobílé fotografie zachycují nejen pamětihodnosti jako Kuks či Karlštejn, ale i místa zcela neznámá. Fotky byly zhotoveny původními dřevěnými fotoaparáty v průběhu let 1994-2004. Cenu za přínos české literatuře získala Erika Abrams za ediční přípravu Spisů Ladislava Klímy a za překlady Klímy a Jana Patočky do francouzštiny.
Literu v kategorii poezie dostal Radek Malý za sbírku Větrní (Petrov). Zaujal porotu osobitým jazykem a také výběrem témat. Ojedinělá zápletka odehrávající se v prostředí dnešní vesnice, sugestivní líčení jihočeské letní krajiny i mravní otázka týkající se udavačství – to vše je Selský baroko (Host) od Jiřího Hájíčka, laureáta Litery za prózu. V oblasti literatury naučné uspěl Jan Křen se spisem Dvě století střední Evropy (Argo). Z ocenění v oblasti dětské literatury se může těšit Viola Fischerová, autorka knihy Co vyprávěla Dlouhá chvíle (Meander). V kategorii překladové literatury zvítězil román představitele vlámské prózy Huga Clause Fámy, kniha nevšední i díky práci překladatelky Olgy Krijtové. Ta zvládla jak nenápadné slovní hříčky, tak slovní projev příslušníků různých sociálních vrstev. Objevem roku byl jmenován Martin Šmaus za svou prvotinu Děvčátko, rozdělej ohníček (Knižní klub). Jde o baladický příběh, sledující životní pouť cikánského chlapce. Jako nejvýznamnější nakladatelský čin byla vyhodnocena edice Strukturalistická knihovna (Host). Oceněna byla jednak pro svůj poznávací přínos, ale rovněž za překladatelské, ediční a redakční zpracování jednotlivých svazků. Svého favorita měli možnost jmenovat i samotní čtenáři. Cenu Kanzelsberger si tak odnesl Petr Sís za svou knihu o Tibetu (nakladatelství Raketa/ Labyrint).
(iko, pal)


Učastníci zájezdu oceněni v NY

Překvapení přinesl filmový festival Tribeca v New Yorku, na kterém získala cenu za ženský herecký výkon Eva Holubová za ztvárnění hlavní role manželky (jejím partnerem byl Bob Klepl) na zájezdu k Jadranu v debutu režiserá Jiřího Vejdělka Učastníci zájezdu, který byl natočen podle stejnojmenné knihy Michala Viewegha. Film od své premiéry před více než dvěma týdny vede v České republice žebříček návštěvnosti kin. V NY získaly ocenění mimo jiné i filmy The War Tapes (dokument), Iluminados por el Fuego (scénář), When I Came Home (režie).
(maj)

(24. 4. 2006, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2006
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1518