WEB UKONCIL PROVOZ. TOTO JE ARCHIV. NENI MOZNE SE PRIHLASOVAT.
Knihy redakcí prolistované - Literární novinky

Knihy redakcí prolistované


RedakceStudie amerického historika nás závádí až k samým kořenům magie. Zachycuje její vznik v předkřesťanské době, vývoj za vlády křesťanství až k renesančnímu vyústění. Kieckhefer se dotýká okultistických praktik Evropanů i Arabů. Popisuje pronásledování čarodějnic a kouzelníků ze strany církevní i světské. Určil magii pevné místo v historii a učinil z ní jednu z nauk, která významně formovala dějiny středověku.
(holl)
Kieckhefer, Richard: Magie ve středověku. Praha, Argo 2005. 246 s.

Kniha, kterou s velkou radostí přivítají všichni fanouškové železnice, mapuje pražský železniční uzel se vším všudy: autor se detailně rozepisuje o všech tratích křižujících naše hlavní město, o historii jejich vzniku i o tom, co je čeká v příštích letech. Podrobně zachycuje každé pražské nádraží i zastávku. Takový přehled by se samozřejmě neobešel bez spousty dobových i současných fotografií dokumentujích vše, co k železnici patří.
(holl)
Polák, Milan: Praha a železnice. Praha, Milpo Media 2005. 225 s.

Ve své nové knize nám Petra Hůlová skutečně přiváží vzpomínkový cirkus se vším, co k němu patří. V centru všeho stojí New York, respektive jeho čtvrť Bronx. Bronx se svými obyvateli ze všech koutů světa, a hlavně s jejich osudy. Autorka nám představuje postavy pomocí příběhů z minulosti, ve kterých se mísí mytická specifika jejich země s touhami, jež jsou společné nám všem. Postavy se na stránkách knihy mění stejně rychle, chaoticky a pestře jako v cirkuse. A všichni vzpomínají. Vzpomínají v New Yorku na to, co chtěli, než do něj dojeli, a co se od té doby stalo.
(eka)
Hůlová, Petra: Cirkus Les Mémoires. Praha, Torst 2005. 277 s.(8. 10. 2005, 12:00)

Literární novinky

© Literární novinky (http://litenky.ff.cuni.cz/) 2005
článek naleznete na adrese http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1220